2todrive

2todrive - Lessen vanaf 16,5 jaar!

Vanaf de dag dat je 16,5 jaar bent geworden mag je met de praktijklessen beginnen. En je mag al op voor je theorie-examen B

Vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden mag je praktijkexamen afleggen voor je autorijbewijs.

Als je geslaagd bent krijg je een volwaardig, definitief rijbewijs. Totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider(s) rijden die aan een aantal eisen moet voldoen.

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Je mag 1 tot 5 begeleiders opgeven die aan die eisen voldoen en die jou tot je 18e verjaardag begeleiden. De begeleider(s), die de rol van coach krijgt toebedeeld, worden op een pas genoteerd en moet je op verzoek kunnen tonen. De pas moet door jou worden aangevraagd bij het RDW (rijksdienst voor het wegverkeer).

Mocht je zonder begeleider gaan rondrijden of met begeleider die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan volgt er een sanctie op door het ongeldig verklaren van het rijbewijs.

Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar bent en dan opnieuw zowel theorie- en praktijk examen moet afleggen.

Voor meer informatie kijk je op www.2todrive.nl

* * * * * * *

Voor de begeleider heeft Dorine een boekje om als leidraad te gebruiken bij het coachen,  met daarin o.a. uitgelegd wat er van de begeleider verwacht wordt.