2toDrive - Lessen vanaf 16,5 jaar

Theorie

Vanaf 16 jaar mag je het theorie-examen voor het autorijbewijs afleggen.

Rijlessen

Vanaf 16,5 jaar mag je praktijklessen volgen voor het rijbewijs B.

Praktijkexamen

Vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden mag je praktijkexamen afleggen voor je autorijbewijs.

Als je geslaagd bent krijg je een volwaardig, definitief rijbewijs. Je mag vanaf dat moment tot je 18e verjaardag met een begeleider gaan autorijden.
Vanaf je 18e verjaardag mag je zelfstandig op pad!

De begeleider

Moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een autorijbewijs (rijbewijs B)

Moet minimaal 27 jaar oud zijn

Mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad

Mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad

Mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR

Mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden

Moet een geldig rijbewijs kunnen tonen

 

Je mag 1 tot 5 begeleiders opgeven die aan die eisen voldoen en die jou tot je 18e verjaardag begeleiden. De begeleider(s), die de rol van coach krijgt toebedeeld, worden op een pas genoteerd en moet je op verzoek kunnen tonen. De pas moet door jou worden aangevraagd bij het RDW (rijksdienst voor het wegverkeer).

Wat mag niet?

Het is niet toegestaan om zonder begeleider voor je 18e de weg op te gaan. Mocht je zonder begeleider of met iemand die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet gaan rondrijden, dan kan je rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar bent en dan zal je opnieuw een theorie- en praktijkexamen moeten afleggen.

Voor de begeleider heeft Dorine een boekje om als leidraad te gebruiken bij het coachen,  met daarin onder andere uitgelegd wat er van de begeleider wordt verwacht.

Kijk voor meer informatie op www.2toDrive.nl

Zie ook het onderstaande filmpje, hierin wordt het bovenstaande ook kort uitgelegd.